Olika typer av motorsport

Motorsport är en mycket bred sport och det enda som krävs för att det ska räknas som motorsport är i grund och botten att det finns en motor som är kopplat till ett fordon, där man kan ta sig framåt i oftast en mycket hög hastighet. När många hör uttrycket motorsport så tänker de oftast på bilar och racing, motorsport innefattar dock även motorcykel, racerbåtar och flygplan för att bara nämna ett fåtal fordon. Även snöskotersport är en undergren inom motorsport och här kommer även den populära snöskotern in. Motorsport är en industri som omsätter otroligt mycket pengar och som anställer väldigt många människor. Intresset för motorsporten är hög och det är även vanligt att man utför vadslagning angående motorsport.

Motorsport i sig drar ofta till sig mycket stora publikhav och det är samtidigt en utmärkt chans för olika företag som sysslar med motorer av visa upp sig, därav är många av tävlingarna sponsrade och man kan se många olika typer av annonser vid motorsportarenor. Det är även vanligt att fordonen är framtagna av företag som sysslar med försäljning av fordon inom samma gren som motorsporten. De fordon som används inom motorsport är sällan lagliga att framföra på en vanlig väg.